Eenzaamheid bij ouderen tegengaan
met A.Iris.

Bijna de helft van de ouderen in Nederland voelt zich eenzaam. Gelukkig zijn er veel initiatieven die ouderen helpen met de meest simpele remedie: tijd met ze door brengen. Helaas moet momenteel, omwille van het Coronavirus, elke vorm van sociaal contact tot een minimum worden beperkt. Bij ouderen moet deze maatregel extreem nauwkeurig worden nageleefd aangezien zij tot een risicogroep behoren. Het sociale contact voor ouderen neemt hierdoor nog verder af waardoor de eenzaamheid toe neemt.

Organisaties die eenzaamheid tegen proberen te gaan moeten in deze tijd extra innovatief zijn om ouderen te kunnen helpen. Wij zijn op zoek gegaan naar manieren om ons steentje bij te dragen en hulp te bieden aan deze organisaties. De uitkomst? A.Iris: een combinatie van Artificial Intelligence (AI) en Iris, boodschapster van de Griekse goden.

A.Iris is een applicatie waar mensen spraak gestuurd interactie mee aan kunnen gaan. Ouderen kunnen A.Iris raadplegen als zij zich eenzaam voelen en behoefte hebben aan afleiding óf als zij zorg van de verpleging nodig hebben. Een belangrijke functionaliteit is het opvrolijken van ouderen op allerlei verschillende manieren, zoals het draaien van muziek of het afspelen van een video. Daarnaast is A.Iris uitermate geschikt om contact te kunnen leggen met vrienden of familieleden door een spraak gestuurde e-mailfunctie of videobellen. Ook wordt het zorgpersoneel ontlast door een functionaliteit waarmee ouderen een verpleger kan oproepen wanneer er iets aan de hand is. Maar denk ook aan zaken zoals het aan- en uitdoen van lampen of de televisie, volledig spraak gestuurd. De mogelijkheden van A.Iris zijn ontzettend breed.

 

Het prototype

Tijdens de afgelopen Techday van Data Science Lab, waar ‘Speech-to-Text’ centraal stond, is de eerste prototype van A.Iris ontwikkeld. Hierbij hebben we ons vooral gericht op het opvrolijken van ouderen wanneer zij zich eenzaam voelen. Wanneer een oudere A.Iris raadpleegt, dan zal deze vervolgens vragen om een keuze te maken uit één van de volgende drie opties: Vermaak, Muziek of Contact. Wanneer de keuze wordt gemaakt voor vermaak zal A.Iris het internet afspeuren naar vermakelijke video’s. Wordt er gekozen voor muziek, dan speelt A.Iris een ‘feel good’ nummer af. En bij de keuze voor contact kan er een bericht worden ingesproken dat wordt vertaald naar tekst en vervolgens automatisch als e-mail wordt verstuurd naar een vriend of familielid.

Luister het geluidsfragment hieronder om te horen hoe dit in zijn werk gaat.

In onderstaande illustratie is weergegeven hoe dit achter de schermen werkt. De begroeting van A.Iris wordt omgezet van tekst naar spraak met behulp van de Google Cloud Text-to-Speech API. Vervolgens neemt de microfoon het antwoord op van de spreker. Dit antwoord wordt vertaald naar tekst met behulp van de Azure Speech-to-Text API. Op basis van deze tekst neemt A.Iris een beslissing. Wil de oudere opgevrolijkt worden? En wat is de behoefte?

A.Iris en de spreker communiceren dus met elkaar via slimme algoritmes die spraak naar tekst omzetten, en andersom. Door gebruik te maken van deze standaardoplossingen kan in korte tijd een applicatie ontwikkeld worden, zonder dat hier (veel) data nodig is. De krachtige deep learning modellen van Microsoft en Google zijn getraind op grote hoeveelheden geluidsfragmenten in 45 verschillende talen.

Van prototype naar product

Idealiter is de applicatie geïntegreerd met een fysieke robot die zich kan bewegen door het (verzorgings-)huis maar als alternatief kan A.Iris ook worden gebruikt als app of webapplicatie. A.Iris is gebruiksvriendelijk voor ouderen die niet bekend zijn met hedendaagse technologie omdat zij alleen via spraak hoeven te communiceren. Het communiceren wordt voor de oudere zo makkelijk mogelijk gemaakt door A.Iris te laten leren van de gesprekken met ouderen. A.Iris kan bijvoorbeeld leren wat de voorkeuren van een persoon zijn qua film en muziek of leren herkennen wanneer een iemand zich eenzaam voelt. In dat geval kan A.Iris zelf het initiatief nemen om te vragen of een oudere iets nodig heeft of een seintje sturen naar familie of vrienden. Deze mogelijkheden zijn niet geïntegreerd bij virtuele assistenten zoals Alexa of Google Home.

 

Conclusie

A.Iris is een voorbeeld van ‘hoe data science kan worden ingezet om een oplossing te bieden voor maatschappelijke vraagstukken’. Wij geloven dat deze toepassing kan helpen om de vereenzaming van ouderen tegen te gaan en willen daarom gaan bouwen aan een werkend product. Mocht deze blog interesse hebben gewekt, dan komen wij graag in contact om vrijblijvend de mogelijkheden van A.Iris te bespreken.