"We moeten iets met onze data"

In onze vorige blog hebben we het gehad over wat is een goede data strategie? Deze keer neem ik, Job Gawel data scientist en strateeg, je mee en gaan we in op de zin die wij vaak horen: “We moeten iets met onze data”. De technologische mogelijkheden schieten vandaag de dag als paddenstoelen uit de grond en het competitieve voordeel dat bedrijven halen door de waarde van data te benutten is groot. De mogelijkheden om meer datagedreven te worden lijken voor het oprapen te liggen. Toch blijkt dit makkelijker gezegd dan gedaan. Want hoe ga je van losstaande innovatieve projecten naar een datagedreven bedrijfscultuur? We nemen je mee in hoe jij je data ambitie kan benutten, in 3 stappen.

Stap 1. Van visie naar tastbare datadoelen

Pak een moment van rust, zoom uit en bedenk waar jouw bedrijf zijn bestaansrecht aan ontleent. De best presterende organisaties hebben een veerkrachtige, idealistische visie die naar buiten is gericht. Gericht naar de toekomst. Een visie beschrijft de ambities van een organisatie en de bredere impact die het wil creëren. Een richting die helder is voor iedereen binnen en buiten de organisatie. Een richting waardoor er intern makkelijker besluiten genomen kunnen worden.

Uit de visie ontstaat een missie: de tastbare doelen die een organisatie nastreeft. Het inzetten van data is een middel om deze doelen te behalen. Data, en datagedreven werken, zijn nooit een doel op zich. Wanneer de doelen in kaart zijn gebracht kunnen deze worden vertaald naar data-doelen. Belangrijk hierbij is dat er een duidelijke link met de missie moet zijn. Wanneer je als organisatie bijvoorbeeld de doelstelling hebt om de grootste online retailer te worden, dan zijn real-time inzicht in de acquisitie of inzicht in de complete customer journey passende data-doelen.

Stap 2. Creëren van een gezonde dynamiek

Hoe data in de uitvoering bijdraagt aan het behalen van doelen verschilt. Wel is er een essentiële dynamiek die aanwezig is in vrijwel elke succesvolle datagedreven organisatie: een push&pull tussen het management (of ander centraal orgaan) en de uitvoerende tak (decentraal). Het management trekt van bovenaf aan de organisatie om meer waarde uit data te halen, en de uitvoerende tak duwt nieuwe ideeën en mogelijkheden omhoog de organisatie in. Deze dynamiek moet in balans te zijn.

Voor het management is het van belang om ruimte te creëren en om overzicht te behouden. Ruimte creëren betekent hier ruimte voor creativiteit, ruimte om te experimenteren, ruimte om te falen, en ruimte om tot onverwachte inzichten te komen. Het vrijstellen van budget is hierbij een belangrijk aspect. Voor het behouden van overzicht adviseren wij om een team of afdeling met een loketfunctie in te richten. Hier kunnen werknemers van andere afdelingen problemen of innovatieve ideeën delen, maar de afdeling kan zelf ook actief ideeën uit de business ophalen. De afdeling met de loketfunctie maakt vervolgens een prioritering en zorgt voor de uitvoering van projecten.

Richt het aangeven van de benodigdheden om projecten uit te kunnen voeren decentraal in. Wanneer de business meer datagedreven wil werken komen de benodigdheden hiervoor, zoals tools of een digitaal platform, vanzelf bovendrijven.

Stap 3. Laat data stromen door de organisatie

Het is belangrijk om goede afspraken te maken over data binnen de organisatie, bijvoorbeeld over de autorisatie tot bepaalde bronnen. Nog belangrijker is dat data ‘vloeiend’ door de organisatie kan stromen zodat het belandt op de plekken waar het nut het grootst is. Oftewel bij degene die de waarde ook daadwerkelijk uit de data kunnen halen. Dit zijn niet alleen de data scientisten of data analisten, maar zijn ook je werknemers die bijvoorbeeld gebruik maken van de uitkomsten van een model of een dashboard. Wanneer deze werknemers de kans niet krijgen om de waardevolle data daadwerkelijk te gebruiken zal de toegevoegde waarde van data nooit haar volle potentieel benutten.

 “We moeten iets met onze data” is dus eigenlijk een hele goede eerste gedachte richting een datagedreven organisatie. Wanneer de visie en missie helder zijn kunnen de data-doelen worden bepaald. En bij de gekozen data-doelen hoort een bepaalde mate van volwassenheid op het gebied van het datagedreven werken. Maar hoe bepaal je de huidige volwassenheid van jouw organisatie? En hoe bepaal je welke veranderingen er nodig zijn om de gewenste volwassenheid te bereiken? Het antwoord op deze vragen lees je in onze volgende blog van mijn collega Irene Schut!

Vragen?

Job Gawel (Data Scientist)

+31(20) 303 1414