"Denken in data mogelijkheden"

Hoe volwassen is jouw organisatie op het gebied van data? Misschien een gekke vraag als je het zo leest, maar wel een vraag die je veel inzichten geeft. In de vorige blog heb je kunnen lezen over het belang van het hebben van een data ambitie en wat dit kan betekenen voor jouw organisatie. Maar weten waar je op dit moment staat is net zo belangrijk. Hiervoor hebben we een Maturity Scan ontwikkeld waar we de volwassenheid van datamogelijkheden binnen jouw organisatie evalueren en benchmarken. Met deze uitgebreide scan krijg je snel inzicht op waar je staat én hoe in jouw organisatie verbeterslagen gemaakt kunnen worden.

Van traditioneel tot volledig datagedreven

Om de datavolwassenheid in kaart te kunnen brengen onderscheiden we in de Maturity Scan vijf verschillende niveaus, van traditioneel tot volledig datagedreven. In principe is er geen goed of fout volwassenheidsniveau: het gewenste niveau is afhankelijk van de hiervoor bepaalde datastrategie. Het doel van bijvoorbeeld waardevolle dashboards en rapportages vereist een andere volwassenheid dan geavanceerde Artificial Intelligence toepassingen. Het volwassenheidsniveau wordt in de Maturity Scan beoordeeld op zes verschillende stromen (streams): data, dataproducten, tooling, data professionals, business en leiderschap.

Streams

Data
De eerste stream die we onderzoeken ligt in het hart van de datastrategie, namelijk de data. Binnen de data stream zijn er verschillende aspecten belangrijk om het volwassenheidsniveau te bepalen. Wij kijken naar in welke mate de data beschikbaar is en voor wie. We beoordelen de kwaliteit maar ook de diversiteit van de verschillende soorten databronnen en of er een data governance aanwezig is.

Producten
De tweede stroom gaat over de ambitie, hoeveelheid en diversiteit van de producten op gebied van data. Dit kan uitlopen van dashboarding en rapportages tot geavanceerde AI-oplossingen zoals neurale netwerken. Een ander, net zo belangrijk, aspect is hoe de producten zijn opgenomen binnen de organisatie. Is de sturing centraal geregeld en sluiten deze aan bij de strategische doelen? Wordt er met de producten ook daadwerkelijk impact gemaakt binnen de organisatie, of komt het nooit tot implementatie?

Tooling
De laatste van de technische streams is tooling. Hiermee bedoelen we de tooling die aan data professionals ter beschikking staat om projecten uit te voeren en in productie te kunnen nemen. Een analist die enkel Excel kan gebruiken of enkel in één bepaalde programmeertaal kan en mag werken omdat dat past binnen de IT-architectuur kan minder snel en minder geavanceerde dataproducten opleveren dan een data professional die een keur aan talen en software tot zijn beschikking heeft.

Business
Waar bovenstaande streams wat makkelijker te definiëren en te meten zijn, is dit voor de business stream wat lastiger. Dit gaat over de mate waarin de business de waarde van data en analytics erkent en toepast.  Worden beslissingen nu genomen op basis van onderbuikgevoel en domeinkennis of op basis van data? Wordt de afdeling data en analytics standaard betrokken bij de start van nieuwe projecten? Allemaal zaken die wijzen op een bepaald volwassenheidsniveau van de business op het gebied van data.

Leiderschap
De ervaring leert dat hoe goed de intenties ook zijn, een datastrategie komt niet goed van de grond zonder ondersteuning vanuit het leiderschap. Belangrijk is dat de datastrategie bij de topprioriteiten van het management hoort. Een indicator voor data volwassenheid van het leiderschap is dat er organisatie brede doelstellingen zijn op het gebied van data. Misschien is er zelfs een Chief Data Officer aangesteld om hier nog meer gewicht aan te geven.

Data Professionals
Wil je groeien in volwassenheid dan is het aantrekken, behouden en laten groeien van de juiste mix aan data professionals essentieel. Data professionals worden in dit geval breed gedefinieerd: data-analisten, -engineers, -scientists, maar ook opkomende functies als analytics translators en data-evangelisten. Naarmate de gewenste volwassenheid groeit wordt de behoefte aan deze professionals, van junior tot senior, steeds groter.

Het onderzoeken van deze streams geeft een duidelijk beeld van waar een organisatie staat op de weg naar een datagedreven bedrijfsvoering en waar de belangrijkste verbeterpunten liggen om tot het gewenste niveau te komen. Nieuwsgierig geworden naar hoe jouw organisatie scoort op bovenstaande punten? Neem contact met ons op! Volgende keer een interview met Jeroen, data strategie manager, over zijn rol als bruggenbouwer en degene die organisaties inzichten geeft in wat ze al hebben en waar ze naartoe kunnen groeien.

Vragen?

Irene Schut (Data Scientist)

+31(20) 303 1414