Transitie naar een data gedreven organisatie.

Het Data Science Lab Data Transitie Model is ontwikkeld om pragmatisch een organisatie in beweging te krijgen richting een data gedreven organisatie. Het model is toepasbaar op elke organisatie en gaat uit van een use-case gedreven transitie. Uit ervaring blijkt dat een use-case gedreven aanpak zorgt voor een groei, richting een data gedreven organisatie aangezien de transitie direct tastbaar wordt. En door het tastbaar te maken, creƫer je direct draagvlak. Het Data Transitie Model kent drie fases die hieronder worden toegelicht: organisatie mapping, roadmap ontwikkeling en groeien in data-volwassenheid.

De organisatie in kaart brengen

De eerste fase is organisatie mapping: het doorgronden van de organisatie. Waarom wil een organisatie meer data gedreven worden? En waar wil de organisatie naartoe? Het is belangrijk om te beginnen met de motivatie voor een data gedreven organisatie. Wanneer dit in kaart is gebracht wordt er gekeken naar de huidige status. Waar staat de organisatie op dit moment? Omdat we geen dubbel werk willen doen, en door willen bouwen op de data-initiatieven en bouwstenen die al aanwezig zijn, voeren we eerst een maturity scan uit. Hiermee schatten we in waar de organisatie gepositioneerd is binnen het door ons ontwikkelde maturity model. Dit model biedt de mogelijkheid om een organisatie langs verschillen assen te leggen om in te schatten welke data-gerelateerde ontwikkelingen een organisatie al heeft doorgemaakt. Hierna worden tastbare use-cases gedefinieerd om het uiteindelijke doel te bereiken. In deze fase brengen we ook de enablers in kaart die nodig zijn om de use-cases te realiseren. Enablers zijn technische en business gerelateerde middelen die nodig zijn om een use-case uit te kunnen voeren.

Het plan opstellen

De roadmap wordt ontwikkeld in de tweede fase. Hierin bepalen we samen met de organisatie de impact van de use-cases. Daarna wordt er een combinatie van use-cases en enablers geselecteerd, die samen de groei in datavolwassenheid gaan realiseren. Hieruit komen concrete acties over tijd die elk een eigen plek op de roadmap krijgen.

De data gedreven beweging in gang zetten

In laatste fase wordt de transitie naar een data gedreven organisatie tastbaar. Door het realiseren van de use-cases en enablers in de roadmap komt de organisatie in beweging en ontstaat er draagvlak voor de transitie. Met het voltooien van elke use-case verschuift de organisatie over 1 of meerdere assen in het maturity model, en met elke stap die wordt gezet groeit de organisatie in datavolwassenheid. Ben jij klaar om te groeien?

VRAGEN?

Boudewijn Gresnigt

boudewijn.gresnigt@datasciencelab.nl

+31 (20) 3031414