BD Insights

BD insights is een nieuwe platform dat vastgoedeigenaren helpt meer rendement te halen uit hun investeringen. Door het gebruik van big data, data analytics en slimme algoritmes ondersteunen zij op een eenvoudige manier menselijke keuzes te maken. 

Data Science Lab en BD Insights hebben de handen ineengeslagen om een dashboard te ontwikkelen voor managers van woningbouwcorporaties en/of vastgoedeigenaren. Hiermee kan op een overzichtelijke wijze inzicht worden verkregen in bijvoorbeeld onderhoudsdata, verrijkt met openbare datasets van bijvoorbeeld het CBS en Kadaster. De applicatie focust zich op het uitbrengen van adviezen voor investeringen. Hiermee wordt ingespeeld op een onbenut potentieel van onderhoudsdata. Het eenvoudig gebruiken van de beschikbare data, heeft een positief effect op de doelmatigheid van investeringen.

Uitkomsten van deze slimme tools kunnen inzicht verlenen in de verdeling van onderhoudskosten over het bezit, waarmee planmatig onderhoud kan worden overwogen in plaats van correctief onderhoud. Ook kan deze data ondersteunen met beslissingen over het aantrekken of afstoten van vastgoed, welk pand vereist weinig onderhoud of heeft zelden problemen?