< p>

Erasmus MC

De tijd van arts-onderzoekers in het Erasmus MC is kostbaar: daarom heeft Data Science Lab een slim algoritme ontworpen zodat dit internationale team zo min mogelijk tijd verliest aan administratieve rompslomp. De arts-onderzoekers kunnen dankzij dit algoritme patiënten met een bepaald ziektebeeld sneller classificeren, zonder handmatig dossier door te moeten spitten. Ook kunnen de onderzoekers tijd besparen door middel van een data-managementsysteem dat we hebben geoptimaliseerd. De snelheid en efficiëntie waarmee data wordt bijgewerkt is gemaximaliseerd, in nauwe samenwerking met de onderzoekers om de kwaliteit van de data te kunnen garanderen.

Gebruikte technieken: R, SQL, Python