Letsopp

Medewerkers en betrokkenen binnen bedrijven, organisaties of verenigingen hebben de kennis, creativiteit en innovativiteit om met de beste ideeën en oplossingen te komen! Het enige probleem is: hoe komen we met al deze ideeën in aanraking? Het liefst gestructureerd en gecontroleerd. LetsOpp geeft de oplossing. Met de Opp app!

Verandering begint op de werkvloer. De missie van LetsOpp is om het maximale uit groepen te halen. Door het bundelen van gezamenlijke kennis en ervaring van medewerkers, zorg je ervoor dat de collectieve ‘Brainpower’ bijdraagt aan het realiseren van de doelen van je organisatie. Want mensen willen graag betrokken zijn. En zij weten hoe. Met kennis en ervaringen krijg je meer inzicht in waarom teams en groepen zich gedragen zoals ze zich gedragen.

Deelnemers geven input op ideeën die er leven over relevante onderwerpen. Vervolgens worden deze ideeën op een veilige en gestructureerde manier in de Opp app verzameld. Door het categoriseren van alle individuele ideeën, worden deze vervolgens teruggegeven aan de groep als ‘groepsideeën’ zodat ieder individu inzicht heeft in wat het collectief denkt en voelt. Vervolgens wordt de individuele deelnemer gevraagd wat hun mening is over de groep. Deze cyclus herhaalt zich totdat de groep op de proppen komt met wat zij denken dat de beste oplossingen zijn. Hierdoor creëert de Opp app van LetsOpp een ideeënstroom onder een grote groep individuen die aansluiten bij de dynamiek van de groep.

Data Science Lab. helpt LetsOpp om handmatige processen te automatiseren door het toepassen van data science technieken. Denk hierbij aan het automatisch categoriseren van input wat is ingezonden door respondenten, het toepassen van Natural Language Processing (NLP), het meten van input o.b.v. waarde en sentiment, het toepassen van vernieuwing in analyses en voorspelmodellen en tot slot het ontwikkelen van van een dashboard met bijbehorende visualisaties. Daarnaast helpen wij ook met de doorontwikkeling en optimalisatie van de gehele app, waarbij zowel de back-end als frond-end wordt geoptimaliseerd en vernieuwd.

Wij zijn blij met het partnership met LetsOpp en kijken ernaar uit om middels data science technieken nog beter groepen te ondersteunen bij het ophalen van ideeën.