MAP Traffic Management

analyse van rijgedrag binnen de randstad

MAP Traffic Management is een verkeersmanagementbedrijf dat bedrijven, instanties en overheden assisteert en adviseert bij verkeersvraagstukken, maar ook nieuwe systemen en ontwikkelingen implementeert en opereert. Met behulp van de uitgevoerde analyses zijn voorspellingen gedaan. Om dit inzichtelijk te maken zijn de snelheden en intensiteiten van een deel van de randstad van alle werkdagen van 2018 per week geplot en kan zo worden afgelezen welke dagen beter zijn dan anderen.

Gebruikte technieken: Python, AWS S3, AWS Glue, & Athena

Download de whitepaper

    *