< p>

Port of Amsterdam

De haven van Amsterdam is een groot logistiek knooppunt. Data Science Lab helpt Port of Amsterdam met data-gedreven beslissingen: hoeveel ligplaatsen zijn er nodig, hoe kunnen ze havengelden het beste incasseren? Onze analyses helpen om routes van schepen beter te volgen en kunnen het transport voorspellen, om zo de inkomsten voor het volgende jaar in te schatten. Ook hebben we een bijdrage geleverd aan de cloud-omgeving waar machine learning modellen automatisch getraind en ingezet worden. Zo kan de haven voorspellingen direct gebruiken in rapportages en Power BI dashboards.

Gebruikte technieken: Python, Azure (Azure Databricks, Azure machine learning services), Spark en SQL.