Wessanen

KWALITEIT VAN MASTER DATA TESTEN

Wessanen is een biologisch voedingsmiddelenconcern oa. bekend van Zonnatura en Clipper thee. Wij hebben middels een proof-of-concept aangetoond wat de mogelijkheden zijn met data science op Master Data Management. Op een subset van de material master data is een model gemaakt dat association rules (regels in de vorm van “ALS x DAN y”) herkent. Het doel hiervan was om nieuwe verbanden in de data te ontdekken en op basis hiervan mogelijk foutieve waarden op te sporen. Alle gevonden association rules worden samen met de ruwe data getoond in een web-dashboard zodat de inhoudelijk deskundigen dit als handvaten kunnen gebruiken om onder andere outliers uit de originele data te verwijderen. Het model is herbruikbaar en levert aantoonbaar nauwkeurigere resultaten.

Software & Tooling: SAP data, Python, Dash, Azure Cloud

Download de whitepaper

*