Datagedreven vastgoedbeslissingen voor BD insights

BD insights is een nieuw platform dat vastgoedeigenaren helpt meer rendement te halen uit hun investeringen. Door het gebruik van data science verhogen we de effectiviteit van het asset management, besparen we op onderhouds- en beheerkosten en komen we tot beter onderbouwde investeringsbeslissingen.

Direct van start met datagedreven vastgoedbeslissingen

DOEL

Binnen woningcorporaties wordt veel onderzoek gedaan naar vastgoedonderhoud. Vaak blijft dit onderzoek binnen de bekende kaders. Deels komt dit omdat de gebruiker niet de kennis heeft om de gebruikersdata te koppelen aan openbare databronnen, zoals kadasterdata of data over het energieverbruik van de woning.

Het doel: een onderhoudsdata-analyseplatform maken voor woningbouwcorporaties en vastgoedeigenaren met als kracht dat de gebruiker zijn eigen dataset kan combineren met openbare databronnen. Zo kan een gebruiker op basis van geautomatiseerde analyses beslissingen maken over het onderhoud van het vastgoed.

Dashboard BD Insighta

RESULTAAT

In de tool kan de gebruiker zijn eigen dataset uploaden en combineren met openbare data. De tool maakt automatisch analyses. Hierdoor heeft de gebruiker een overzicht met een completer beeld over zijn/haar gebruikersbehoefte. Waar voorheen werd gefocust op een enkele woning wordt er door de tool verschillende doorsnee analyses gemaakt waardoor je trends kan ontdekken. Woningen en bouwblokken uit hetzelfde bouwjaar worden bijvoorbeeld vergeleken met elkaar waardoor je gemakkelijk het aantal onderhoudsmeldingen/ totale kosten in kaart kan brengen. De tool geeft de gebruiker daarnaast interessante filterinstellingen advies door outliers te detecteren. Zo kan de tool aangeven dat het interessant is om binnen een woonblok de analyse met de variabele badkameronderhoud uit te voeren. Aangezien uit de data is gebleken dat het onderhoud mogelijkheid onder de norm presteert.§

De tool heeft een positief effect op de doelmatigheid van onderhoudsinvesteringen en is ook van invloed op het aan en afstoot beleid van vastgoed.

AANPAK

Door Agile te werken hebben we tijdens de ontwikkeling continu samen met BD Insights gekeken welke modules (gebruikersbehoefte) de hoogste prioriteit krijgen. Op die manier kunnen we afwijken van de volgorde die was gepland, om continu de meeste waarde voor de tool te kunnen realiseren.

Deze opdracht bevat een full-stack applicatie. In Azure Data Factory is geüploade data verwerkt, openbare databronnen ingeladen en wordt het geheel opgeslagen in een datawarehouse. Het dashboard voor de eindgebruiker is ontwikkeld in Dash (Python module) en wordt gehost in de Azure Cloud.