DJI

De Dienst Justitiële Inrichtingen (DJI) voert namens de minister van Justitie en Veiligheid straffen en vrijheidsbenemende maatregelen uit die door de rechter zijn opgelegd. Ook dragen zij de verantwoordelijkheid voor de dagelijkse zorg van justitiabelen en weken zij op vele manieren samen aan de voorbereiding op terugkeer in de maatschappij.

Ook op IT-vlak werken wij aan een project bij de zorgverlening. De verschillende vormen van zorg worden ondersteund door meerdere elektronische patiëntdossiers die met elkaar gesynchroniseerd moeten worden binnen een inrichting maar ook tussen de inrichtingen zelf. Overplaatsingen komen namelijk regelmatig voor en de medische overdracht is daarbij erg belangrijk maar vergt ook daar een goede afstemming tussen de zorgverleners en de systemen die gebruikt worden. Hiernaast wordt ook iedere dag de medicatie voor de justitiabelen geregeld, waarbij er meerdere keren per dag de medicatie wordt uitgereikt. De justitiabelen mogen namelijk geen voorraad op cel hebben, wat een flinke logistiek en goede communicatie met de apotheek vereist.

Data Science Lab helpt DJI bij de business- en informatieanalyse in het zorgdomein. Hiertoe worden modellen uitgewerkt vanuit meerdere perspectieven zoals organisatie-, proces-, applicatie- en datamodellen en afgestemd met de architecten. Ook het uitwerken van de eisen op informatiebeveiliging en privacy speelt hierbij een grote rol. In samenwerking met informatiemanagement binnen DJI worden daarnaast verschillende business cases uitgewerkt en de projectplannen vormgegeven. De business analist speelt hierbij een overbruggende rol tussen de wensen van de business en de zorgprofessionals enerzijds en de mogelijkheden op IT-vlak anderzijds.

Gerelateerd artikel

Techday augustus

| Data for Good | No Comments
Waarom zijn recommender systemen één van dé succesverhalen op het gebied van AI en machine learning? Deze systemen bieden voor…