LUMC

Momenteel doet het LUMC onderzoek naar preventie van cardio metabole ziekten (zoals diabetes en hartinfarcten) bij ouderen. Met het ouder worden verandert er veel in het lichaam als gevolg van verandering in biologische processen in het lichaam. Om die rede wordt het steeds aannemelijker dat de biologie, en dus ook preventie, van een hartinfarct anders is in mensen van middelbare en oudere leeftijd. Om dit beter in kaart te brengen en om de meest efficiënte interventies te formuleren, wil het LUMC hier meer en beter onderzoek naar doen met behulp van big data.

Met behulp genetische data van de UK biobank is er een logistisch model gecreëerd die de invloed verschillende risicofactoren meeneemt. Er is gekeken naar meerdere unsupervised (k-means, DBSCAN, gaussian mixture) en unsupervised learning (random forest classifier/regressor, logistic regression, support vector machine) om inzichten te creëren uit de dataset. Met behulp van het model kan er inzicht gegeven worden in de verschillen tussen mensen die op jonge, middel of oudere leeftijd hart- en vaatziekten ontwikkelen. Er kan worden gezien welke genetische risicofactoren invloed hebben, en daarnaast, hoe groot deze invloed is op elke leeftijdsgroep. De resultaten van dit onderzoek worden gepubliceerd in een artikel in samenwerking met het LUMC.