Dorien

Dorien volgde de BSc B├Ęta-gamma met een specialisatie in Brein en Cognitie. Tijdens deze nogal breed geori├źnteerde studie ontwikkelde zij haar interesse in kunstmatige intelligentie, waarna zij haar MSc Artificial Intelligence succesvol afrondde. Dorien heeft tijdens haar studie werkervaring opgedaan bij het Ministerie van Defensie. Ze maakte onderdeel uit van een team dat onderzoek doet naar diverse toepassingen van kunstmatige intelligentie en robotica binnen de Koninklijke Marechaussee. Binnen dit onderzoek richtte zij zich op het halen van informatie uit onscherpe beelden met behulp van deep learning. Daarnaast schreef zij haar scriptie bij PostNL waar ze werkte met topic modeling om onderwerpen te identificeren in tekstdata. Dorien was niet vanaf jongs af aan al van plan om als data scientist werkzaam te zijn. Vroeger wilde ze graag kapster worden.

Hoe de toekomst er over 10 jaar uit zal zien, is volgens Dorien gunstiger dan soms wordt gedacht. Er zijn namelijk futurologen die voorspellen dat AI in de toekomst alle taken zal overnemen waar voorheen hersenen voor nodig waren. Volgens haar moet we niet streven naar een samenleving waar AI alle menselijke taken overneemt. Er zal moeten worden gewerkt aan een optimale samenwerking tussen mens en computer, waar AI slechts dient als een aanvulling. Er zijn een hoop taken die computers erg goed kunnen uitvoeren en zelfs beter dan de mens dat kan. Terwijl bij andere taken de mens altijd nodig blijft. Over 10 jaar zal AI op veel meer gebieden als hulpmiddel worden ingezet. Daar komt ook een gedeelte ethiek bij kijken. Daar mag volgens Dorien meer aandacht aan worden besteed. Als systemen (onbewust) vooroordelen vertonen kan dat heel veel impact hebben, dus het is belangrijk dat wij ons daarvan bewust zijn. Het uitlegbaar maken van modellen is daarom heel belangrijk om de uitkomsten altijd te kunnen onderbouwen.

De beste les die Dorien heeft geleerd is dat duidelijke communicatie tussen data/technische experts en domein experts soms lastig, maar enorm belangrijk is. Als je elkaars taal niet spreekt, praat je gemakkelijk langs elkaar heen. Hierdoor kunnen doelen onduidelijk zijn wat uiteindelijk zorgt voor teleurstellingen bij beide partijen. Daarom zijn het stellen van de juiste vragen en het uitleggen van de werkwijze essentieel voor een succesvol eindresultaat!

Vragen?