Job

Als student volgde hij de Msc Econometrics and Operations aan de VU, waar zijn interesse voor data science is ontwikkeld. Naast zijn BSc Technische Bedrijfskunde heeft Job ook de bachelor Geneeskunde behaald. Dataprojecten binnen de zorg zijn hem daarom niet vreemd en heeft ook zijn interesse. Hij werkte als Data Science consultant onder andere voor St. Antonius Ziekenhuis en NControl, waar zijn domeinkennis binnen de zorg een perfecte match bleek. Als kind keek Job er erg naar uit om later in een film te acteren, en met name de iconische rol als James Bond stond hoog op zijn verlanglijst. Tegenwoordig houdt hij zijn dromen wat realistischer en wil hij heel graag trompet leren spelen of golfsurfen op Hawaii. Op zakelijk gebied zou Job uiteindelijk zelf willen gaan ondernemen en zich met name richten op projecten die positieve invloed uitoefenen op het klimaat.

Terug naar de zorg. Het toepassen van AI binnen ziekenhuizen wordt volgens Job te weinig benut. Alhoewel de zorg in bredere zin volop gebruik maakt van innovatieve technieken, ligt het tempo waarin ziekenhuizen data science adopteren veel te laag. Ideeën en toepassingen zijn er in overvloed, maar het schort voornamelijk aan strikte regelgeving en een gebrek aan beschikbare en betrouwbare data dat zorgt voor deze vertraging. Job wil deze branche laten zien dat data science kan dienen als ondersteunend hulpmiddel voor experts om beslissingen te nemen. Hij zou graag willen werken aan een tool die in staat is het beloop van de gezondheidstoestand van een persoon te voorspellen aan de hand van metingen uit een smart watch. Het doel is om de lichamelijke en geestelijke gezondheid te monitoren, om te kunnen voorspellen wanneer je een ziekte gaat oplopen. De tool geeft advies om rust of medicatie te nemen om te voorkomen dat je daadwerkelijk ziek wordt.

Job ziet zijn vakgebied de komende tijd graag veranderen. Data science wordt momenteel vaak toegepast om oplossingen te bieden voor problemen op ‘de afdeling’. Voorbeelden zijn een chatbot om FAQ te beantwoorden voor Customer Service, een model dat de vraag naar producten voorspelt voor inkoop, of een adviserende tool voor artsen die het herstel van patiënten voorspelt. Data science technieken kunnen echter ook worden gebruikt door het management om de koers van het bedrijf te bepalen. Inzichten en voorspellingen van het eigen bedrijf maar ook van de markt in zijn geheel kunnen hierin meegenomen worden. Hiermee zullen de BI- of Analytics-teams een steeds grotere invloed krijgen binnen de bedrijfsvoering en zullen zij de data driven adviseurs worden bij het nemen van strategische beslissingen.

Vragen?