Swetta

Swetta studeerde Medische Natuurkunde gevolgd door de MSc Computational Science. Haar interesses liggen in de zorg en medische wereld, maar tijdens haar master ontdekte ze dat programmeren haar goed lag en dat zij daarmee echte situaties kon simuleren. In haar tussenjaar heeft ze gewerkt bij de afdeling zorgadministratie van het AMC. Hier werkte ze in de omgeving van het elektronische patiëntendossier. Daar moest zij formulieren van artsen verwerken waarvan een groot gedeelte niet correct was ingevuld. Aan deze kleine fouten had Swetta een dagtaak en zij realiseerde zich dat dit veel sneller en makkelijker zou moeten kunnen. Hier kwam data science om de hoek kijken. Als klein kind wilde ze al in de zorg werken. Tijdens de loting voor haar studie Geneeskunde realiseerde zij zich echter dat het werken met bloed niets voor haar is. Dan maar liever veilig achter de computer! Haar grootste droom is om een tuin te hebben die zo groot is dat ze al haar groenten en fruit zelf kan verbouwen.

Swetta is van mening dat het landschap van AI er over 10 jaar niet extreem anders uit gaat zien. Wat ze wel denkt is de angst hiertegenover is afgenomen. Zeker binnen de zorg zal het vertrouwen in innovatieve technieken van data science zijn gegroeid. Artsen hebben tegen die tijd veel succesverhalen en dat zal een positief effect hebben op het vertrouwen in AI. Ze ziet graag het gebruik van Tekst recognition toenemen waardoor de druk van administratief werk op artsen kan afnemen en er meer tijd beschikbaar komt voor de echte medische taken. Momenteel hebben artsen een overvol schema doordat anamneses voor patiënten moeten worden ingevuld, en het DBC-zorgproduct moet worden bijgehouden. Met behulp van data science kunnen deze ondersteunende handelingen plaats maken voor hetgeen waar een arts voor is opgeleid. Hierdoor creëer je betere zorg, houden ziekenhuizen meer geld over en vinden artsen hun werk leuker.

Vragen?