Yasmine

Yasmine heeft haar Bachelor Scheikunde behaald aan de UvA. Daarna heeft zij op de TU Delft de Master Chemical Engineering afgerond met als track Process Engineering. Yasmine had niet altijd de droom om te werken binnen de wetenschap. Dit werd pas duidelijk toen haar dromen als roze Power Ranger en prinses onhaalbaar bleken te zijn. Na haar studie heeft Yasmine een periode in Californië gewerkt. Terug in Nederland volgde zij een data science traineeship bij Tata Steel om vervolgens als data scientist op de afdeling maintenance te starten. Yasmine wil nog heel graag haar wereldreis overdoen, omdat de vorige reizen met vriendinnen vaak resulteerden in veel feesten in plaats van het ontdekken van diverse landen en culturen.

Yasmine denkt dat over 10 jaar veel machine learning algoritmes zijn geautomatiseerd. De wijze waarop AI wordt ingezet ten behoeve van duurzaamheid vindt zij een mooie ontwikkeling. Het interessante van data science en AI is dat het in zoveel verschillende sectoren wordt toegepast.  Echter de ‘zware’ industrie maakt volgens haar nog te weinig gebruik van deze mogelijkheden. Ze heeft met haar eigen ogen kunnen zien dat er veel data beschikbaar is, maar slechts een fractie hiervan wordt gebruikt. Neem bijvoorbeeld het verbeteren van de productiecondities, voorspellend-onderhoud en het logistieke proces.

De ontwikkeling die volgens Yasmine niet snel genoeg kan komen zijn de zelfrijdende auto’s. De toenemende bevolkingsaantallen en groeiende welvaart zorgen ervoor dat het steeds drukker wordt op de weg. Als er auto’s zijn die veiliger rijden dan een mens, kan er niet genoeg aandacht besteed worden aan deze ontwikkeling naar haar mening.

Vragen?