Data Science voor Management

Datagestuurd werken is steeds vaker onderdeel van de bedrijfsstrategie wat ervoor zorgt dat er slimmer en meer feitelijk keuzes gemaakt kunnen worden. De ontwikkelingen op het gebied van Data Science volgen elkaar in rap tempo op. De omschakeling naar datagestuurd werken en de inzet van data science, vergt ook voor het management een andere manier van denken met andere skillsets van medewerkers en nieuwe tooling die geïntroduceerd worden.

Onbekendheid met data science maakt dat de beginfase vaak stroef verloopt. Er worden hoge verwachtingen gewekt maar in de praktijk komen deze zelden uit. Het management begrijpt het jargon van data science niet, projecten blijven in een startfase hangen en de data scientist zelf raakt gefrustreerd door de afwezigheid van de juiste tooling en de trage besluitvorming. In deze cursus concentreren wij ons op (het uitvoeren van) de data science strategie en het managen van data science projecten en teams. Dit om een goede alignement te krijgen met de bedrijfsstrategie om datagestuurd te gaan werken.

We kijken allereerst naar de bedrijfsstrategie en op welke manier data science waarde kan creëren. Ook zien we hoe het dataproces in zijn algemeenheid verloopt en hoe deze in een reguliere projectstructuur past. De verschillende rollen binnen het team en de inzet van andere disciplines is daarbij belangrijk. Uiteindelijk zullen we zien dat data science weliswaar een nieuwe set aan technologische tools levert, maar dat deze uitstekend zijn in te passen in de huidige projectstructuren. Met de juiste achtergrondkennis hoeft het managen van een data science project geen probleem meer te zijn. 

Brochure bekijken

Interesse of vragen?