DSL Experience

Voor een select aantal opdrachtgevers bieden wij het experience programma aan, waarbij medewerkers samen met Data Science Lab een datavraagstuk uitwerken. Gedurende een langere periode ondersteunen wij middels een theoretisch kader, coaching binnen het dataproject en een enerverende omgeving om met het datavraagstuk aan de slag te gaan. Aan het eind van de periode is het de bedoeling dat de deelnemers het dataproject hebben afgerond en gepresenteerd. 

Het doel van het experience programma is dat de deelnemers worden opgeleid in de praktische en theoretische aspecten van data science door middel van concrete voorbeelden uit de praktijk. Deze zal worden uitgewerkt in een POC (proof of concept). Data Science Lab. biedt hierbij een community waar van gedachten gewisseld kan worden met betrekking tot de aanpak van data science vraagstukken en concrete hulp bij het coderen. Je bent in staat om zelfstandig nieuwe data science projecten te kunnen uitdenken en te initiëren.

De theoretische kant wordt ingevuld op basis van de bestaande Academy waarbij zowel het data science management, het data science proces, machine learning algoritmes als programmeren in Python of R aan bod komen. Hiernaast wordt er iedere cursusdag ook een specifiek onderwerp behandeld voortkomend uit praktijkvoorbeelden van casussen waar Data Science Lab. aan werkt.

Brochure bekijken

Interesse of vragen?