De NFZ Virtuele Assistent

De Nederlandse Farmaceutische Zorggroep (NFZ) verbindt de wederzijdse belangen van de apotheker en de zorgverzekeraar. NFZ draagt zorg voor kwalitatieve overeenkomsten tussen apothekers en zorgverzekeraars. Samen werken zij aan goede en betaalbare zorg. NFZ ondersteunt apothekers bij de uitvoering en naleving van de overeenkomsten met zorgverzekeraars. Zij maken de rol van de apotheker inzichtelijk(er) en positioneren de apotheek als belangrijke schakel in de eerstelijnszorg.

NFZ Virtuele Assistent

Doel

Bij NFZ zijn bijna 600 apothekers aangesloten. Een belangrijk onderdeel van het werk van de apothekers is om de contracten na te leven en patiënten aan de balie te informeren en adviseren. De apotheker (of de assistente) moet altijd de juiste kennis paraat hebben om de patiënt zo goed mogelijk te kunnen helpen. De vragen gaan bijvoorbeeld over de vergoeding van geneesmiddelen of over hulpmiddelen voor het inhaleren van medicatie . De meest recente regels die gelden bij verschillende polissen en contractvoorwaarden van de zorgverzekeraars zijn sterk verschillend en niet eenvoudig vindbaar. Hierdoor is het voor apothekers lastig om op de hoogte te blijven en kost het veel tijd om aan de balie de meest recente informatie op te zoeken.

Om de contractinformatie of polisvoorwaarden makkelijk en snel aan de apothekersbalie beschikbaar te krijgen is er een virtuele assistent ontwikkeld. Deze virtuele assistent geeft op een intuïtieve manier toegang tot de informatie die normaal te vinden is in het NFZ Farmacieboekje. Het opvragen van de informatie wordt zo laagdrempelig mogelijk gehouden zodat het gebruiksgemak hoog ligt.

Resultaat

Dankzij de NFZ Virtuele Assistent is het voor apothekers en assistentes een stuk makkelijker om patiënten aan de balie direct te woord te staan met de meest up-to-date informatie. Apothekers weten nu dat de informatie die ze verstrekken de meest recente informatie is op het gebied van contractering en regelgeving van de zorgverzekeraars. Hierdoor kan de apotheker efficiënter te werk gaan.

Het zoeken naar de informatie via de NFZ Virtuele Assistent kan op twee manieren: via het doorklikmenu en via de zoekbalk.

  • Het doorklikmenu bestaat uit knoppencombinaties, waardoor snel een kort antwoord gevonden kan worden op een vraag die aan de balie gesteld wordt. Met enkele drukken op de knop verschijnt het antwoord in beeld.
  • Via de zoekbalk kan er uitgebreidere informatie gevonden worden over bepaalde onderwerpen. Dit kan bijvoorbeeld van pas komen wanneer een patiënt een vraag heeft over welke zorgverzekeraar het meest geschikt is voor een klant met diabetes. Door ‘insuline’ in te typen in de zoekbalk verschijnt er een tabel met hierin een overzicht van alle zorgverzekeraars en de regelgeving over bijvoorbeeld de vergoeding van insulinepennen. Hierdoor kan er snel een vergelijking gemaakt worden tussen verschillende zorgverzekeraars en kan deze informatie direct geprint worden met een ‘print PDF’ knop.

Aanpak

De NFZ Virtuele Assistent is een complete webapp, gedeployed via Microsoft Azure. De backend en het verwerken van de data gebeurt via Python middels Flask. De frontend is gebouwd in Vue (een JavaScript framework voor het bouwen van user interfaces). Voor het gebruik van de webapp heeft de apotheker een gebruikersaccount nodig. Deze accounts worden opgeslagen in een PostgreSQL database, waarbij alle wachtwoorden volledig gehashed zijn. Op deze manier zijn de wachtwoorden veilig opgeslagen.

Omdat de afspraken en regelgeving van zorgverzekeraars continu veranderen, is het belangrijk dat de webapp en de informatie hierin constant geüpdatet kan worden. Door het inbouwen van een Blob trigger via Azure, kan NFZ op elk moment een nieuwe versie van de data uploaden in de cloud, waarna automatisch de gehele preprocessing opnieuw draait en de nieuwe informatie enkele minuten later beschikbaar is voor alle gebruikers.

Meer weten?

Wil jij meer weten over dit project? Of heb jij ook behoefte aan een virtuele assistent? Neem contact op met Boudewijn Gresnigt, boudewijn.gresnigt@datasciencelab.nl, +316 28 47 67 67