Sidney

Sidney rondde de BSc Informatiekunde en MSc Data Science af aan de UvA. Voor zijn master schreef hij zijn afstudeeropdracht voor een Grasple, een online platform waarop studenten wiskunde en statistiek leren door middel van opdrachten. Als opdracht schreef hij een model dat antwoorden op open vragen ‘goed of fout’ keurde. Na zijn Master is Sidney nog een half jaar als data scientist actief geweest bij Grasple, voordat hij startte bij Data Science Lab. Sidney droomde vroeger altijd van een carrière als archeoloog, totdat hij erachter kwam dat het niet zo spannend is als films dat deden geloven. AI daarentegen bleek wel veel uitdagingen te kennen, waarin hij een match vond als data scientist.

Sidney denkt dat een data scientist in een doorsnee organisatie over 10 jaar bijna geen dataprocessing meer hoeft te uit te voeren en waarschijnlijk ook niet meer zelf aan modellen zal moeten sleutelen. AutoML-platformen zullen dit werk automatisch doen. Hierdoor zal het werk van een data scientist steeds meer mens gedreven worden. Voornamelijk in de vorm van het definiëren van een probleem en de interpretatie van de output van het automatisch gegenereerde model. Hoewel data scientists nu al de brug zijn tussen het ‘magische’ model en de organisatie, zal deze rol volgens hem alleen maar groter worden.

Het lijkt hem een mooie uitdaging om te werken aan een oplossing tegen voedselverspilling en dan vooral op niveau van productie en supermarkt. Er belandt nog steeds veel voedsel in de afvalbak omdat er te veel geproduceerd of ingekocht wordt. Sidney zou het gaaf vinden als een model de vraag naar producten zo kan voorspellen dat er zo min mogelijk weggegooid hoeft te worden, maar natuurlijk ook zonder dat de schappen leegraken. Daarnaast vindt hij dat er binnen het onderwijs nog veel bereikt kan worden door gebruik te maken van AI. Gedacht kan worden aan gepersonaliseerde oefenopdrachten of als ondersteuning voor leraren bij bijvoorbeeld het nakijken van toetsen. Dit is natuurlijk wel een risicovol gebied, omdat het gaat over de educatie en de bepaling of iets goed of fout is, maar als dit correct uitgevoerd wordt is Sidney van mening dat met AI een goede ondersteuning kan bieden aan docenten.

Vragen?