"Overlast van Botlek- en Spijkenisserbrug in Rotterdam beperken door het gebruik van data"

Introductie

Havenbedrijf Rotterdam, ProRail en Rijkswaterstaat werken samen onder de naam NGinfra (Next Generation Infrastructures). Ze delen en creëren kennis, kunde, wetenschappelijke onderzoeken, visies, werkwijzen en opinies met elkaar en denken als één infrabedrijf. Dit alles met als doel om een optimale infrastructuur te realiseren om daarmee de basis te vormen voor een zo goed mogelijke economie en kwaliteit van leven binnen Nederland. 

Klant

Rijkswaterstaat

Tools/Technieken

Congestiemodel, LSTM, AIS-data

Services

Data Science & AI

Branche

Transport

De doelgedreven data-oplossing

Samen met NFinfra partners hebben we onderzocht of de brugbediening van de Botlek- en Spijkenisserbrug geoptimaliseerd kan worden door data. We hopen hiermee de impact van de brugopeningen te minimaliseren voor alle vervoersmodaliteiten: Scheepvaart, goederentreinen en het wegverkeer.

Onze eerste Proof of Concept (Poc) heeft aangetoond dat dit mogelijk is en ook nog eens positief is voor de Co2 uitstoot. We kunnen laten zien dat we de impact van een brugopening op filevorming kunnen simuleren. Uit ons model blijkt dat een gemiddelde brugopening in de avondspits leidt tot meer dan 100 VVU en meer dan 1 ton CO2-uitstoot ten gevolge van file. Wanneer de brugopeningen tijdens de avondspits in de maand juni verplaatst zouden worden naar buiten de spits scheelt dat ongeveer 4500 VVU en 24 ton C02 uitstoot.

Op de lange termijn willen wij een integraal-verkeersmanagement systeem ontwikkelen om de brugoperator te ondersteunen. Op basis van deze gegevens wordt een optimale brugopeningstijd weergegeven, waarbij de totale impact veroorzaakt door de brugopening geminimaliseerd wordt. 

 

 

Cases

Bekijk ook andere cases,

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit.

Wat wil jij dat data doet?

Adres:
Donker Curtiusstraat 23C
1051 JM Amsterdam
Contact:

© 2024 Data Science Lab. All rights reserved. Design & Development by Yourtechclub